Those Dayz Lyrics – Prem Dhillon

ਉਹ ਦਿਨ (Those Dayz) Lyrics this Punjabi song by Prem Dhillon. Music is given by Rass. Lyrics of this song by Kelly. This song is published under the label of Prem Dhillon.

Album: Stolen Dreams

ਉਹ ਦਿਨ Lyrics In Punjabi

ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕ ਪਲ ਖੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ

ਹਾਂ ਮਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਦ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਚੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਹਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ

ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ

ਕੁਮਲਾਈ ਓ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਜਦ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਸ ਆਈ ਓ ਪੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ

ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਮਰਾਂ ਜਦ ਭੋਲੇ ਸੀ ਚੇਹਰੇ
ਸਭ ਤੌ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ
ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸੀ ਆਈ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕ ਪਲ ਖੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ
ਦਿਨ ਓ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਜਦੋ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ

This is it. Those Dayz Song Lyrics. If you spot any errors, please let us know by filing the Contact Us Correct Lyrics You can also find the lyrics here. Send feedback.


Song Info

Singer:Prem Dhillon
Written By:Kelly
Musician(s)Rass
Label:Prem Dhillon