Phullan Wangran Lyrics – Mani Longia

Mani Longia & Jasmeen Akhtar presents the new Punjabi song (ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ) Phullan Wangran. The song also Written by Mani Longia. Music is produced by SYNC.

Album: Age Old

 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ Lyrics In Punjabi

ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੇ
ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੇ
ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਵੇ
ਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ

ਹਾਏ ਲੈ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਨੀ
ਲੈ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੋ ਵੱਧ ਕਰੁ ਜੱਟ ਪਿਆਰ ਨੀ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ

ਹਾਏ ਕਦੇ ਅੱਖ ਚੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਫਰਾਇ ਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਸਾਈ ਵੇ
ਤੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖ ਚੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਫਰਾਇ ਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਸਾਈ ਵੇ

ਹਾਏ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਤੂੰ
ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾ ਪਹਿਲੀ ਤੈਨੂੰ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ

ਹਾਏ ਮਾਨਮੱਤੀਏ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨੀ
ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੇ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨੀ
ਹਾਏ ਮਾਨਮੱਤੀਏ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨੀ
ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੇ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨੀ

ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨੀ
ਕਦੇ ਬੱਟੂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਘੂਰ ਨੀ
ਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ

ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ
ਮੈਂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ

Phullan Wangran Lyrics In English

Menu jhanjra da lai dyi ik joda ve
Gussa kr lai tu kri par thoda ve
Han jhanjra da lai dyi ik joda ve
Gussa kr lai tu kri par thoda ve
Tu rakhi menu phullan wagran
Tu rakhi menu phullan wagran
Tu rakhi menu phullan wagran
Tu rakhi menu phullan wagran

Haye Lai lyi jhanjra te lai lyi ranihaar ni
Lai lyi jhanjra te lai lyi ranihaar ni
Tenu janno vadh kru jatt pyar ni
Main rakhu tenu phullan wangran
Main rakhu tenu phullan wagran
Main rakhu tenu phullan wagran
Main rakhu tenu phullan wagran

Haye kde akh channa metho na phirayi ve
Menu sahaan vich apne vsayi ve
Tu kde akh channa metho na phirayi ve
Menu sahaan vich apne vsayi ve

Haye Kde mada na tu
Kde manda na tu boli jatta menu
Eh gal ds dva pehla tenu
Tu rakhi menu phullan wangra
Tu rakhi menu phullan wangra
Tu rakhi menu phullan wangra
Tu rakhi menu phullan wangra

Hye manmatiye main tetho bina kakh ni
Meri tere kolo phire aisi akh ni
Hye manmatiye main tetho bina kakh ni
Meri tere kolo phire aisi akh ni

Haye Tenu mada boln di gal door ni
Kde battu na main akh wali goor ni
Main rakhu tenu phullan wangra
Main rakhu tenu phullan wangra
Main rakhu tenu phullan wangra
Main rakhu tenu phullan wangra

Tu rakhi menu phullan wangra
Main rakhu tenu phullan wangra
Tu rakhi menu phullan wangra
Main rakhu tenu phullan wangra

This is it. Phullan Wangran Lyrics. If you spot any errors, please let us know by filing the Contact us Correct Lyrics You can also find the lyrics here. Send feedback.


Phullan Wangran Song Info

Singer:Mani Longia & Jasmeen Akhtar
Written by:Mani Longia
Music:SYNC
Starring:Mani Longia, Sonia Verma
Label:Mani Longia Music