Chhalla Lyrics – Gogi Maan 

ਛੱਲਾਂ (Chhalla) This song by the Gogi Maan is the most recent Punjabi song. Gogi Maan also writes this song’s lyrics. The music for this song is given by Music Empire.

ਛੱਲਾਂ Lyrics In Punjabi

ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ
ਹੋਲਾ ਜੇਹਾ ਸੋਹਣੀਏ ਭਾਰ ਬਣਿਆ
ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ
ਹੋਲਾ ਜੇਹਾ ਸੋਹਣੀਏ ਭਾਰ ਬਣਿਆ

ਪਾਇਆ ਮੁੰਦੀਆਂ ਚ ਜੱਚਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਮੁੰਦੀਆਂ ਚ ਜੱਚਦਾ ਏ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ

ਨੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਤੇ ਗਾਨੀ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੀ
ਨੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਤੇ ਗਾਨੀ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੀ

ਫੜ੍ਹ ਪੀਨੀ ਅਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਪੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਫੜ੍ਹ ਪੀਨੀ ਅਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਪੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ

ਮਾਨ ਦੀ ਏਹੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਈ ਆ
ਮਾਨ ਦੀ ਏਹੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਈ ਆ

ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਹੈ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਬਾਜੋ ਹੈ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਛੱਲਾਂ ਕੁੜੀਏ

This is it. ਛੱਲਾਂ Song Lyrics. If you spot any errors, please let us know by filing the Contact Us Correct Lyrics You can also find the lyrics here. Send feedback.


Song Info

Singer & Written By:Gogi Maan 
Music:Music Empire
Label:Music Empire